اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس مسعود خامسی پور  تعداد نتایج  ۲۸
آیین بزرگداشت دکتر محمود زند مقدم و  رونمایی از کتاب «حکایت بلوچ»
آیین بزرگداشت دکتر محمود زند مقدم و رونمایی از کتاب «حکایت بلوچ»
نشست خبری دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند
نشست خبری دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند
بوسه بر زندگی
بوسه بر زندگی
نشست خبری چهل سال با رسانه ها
نشست خبری چهل سال با رسانه ها
نشست خبری سيزدهمين نمایشگاه زنان و تولید ملی
نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی
 بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
نشست گردشگری در آینه ری
نشست گردشگری در آینه ری
تشییع پیکر دکتر محمد‌امین قانعی راد
تشییع پیکر دکتر محمد‌امین قانعی راد
هشتمین روز  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
هشتمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ ۲
بيست و سومين نمايشگاه نفت و پالايش گاز
بیست و سومین نمایشگاه نفت و پالایش گاز
چهارمین روز نمایشگاه بين المللی کتاب تهران
چهارمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران