اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس مسعود خامسی پور  تعداد نتایج  ۲۴
نشست خبری سيزدهمين نمایشگاه زنان و تولید ملی
نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی
 بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
نشست گردشگری در آینه ری
نشست گردشگری در آینه ری
تشییع پیکر دکتر محمد‌امین قانعی راد
تشییع پیکر دکتر محمد‌امین قانعی راد
هشتمین روز  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
هشتمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ ۲
بيست و سومين نمايشگاه نفت و پالايش گاز
بیست و سومین نمایشگاه نفت و پالایش گاز
چهارمین روز نمایشگاه بين المللی کتاب تهران
چهارمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 اولین روز نمایشگاه کتاب تهران
اولین روز نمایشگاه کتاب تهران
تجمع اعتراضی اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق مقابل وزارت نیرو
تجمع اعتراضی اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق مقابل وزارت نیرو
 اجرای طرح رعد ۱۰ در تهران
اجرای طرح رعد ۱۰ در تهران
آیین رونمایی ازسامانه الکتریکی «نیما»
آیین رونمایی ازسامانه الکتریکی «نیما»