اخبار مربوط به کلیدواژه سرپل ذهاب  تعداد نتایج  ۱۵
نخستین سالگرد زلزله کرمانشاه
نخستین سالگرد زلزله کرمانشاه
سرپل ذهاب ۹ ماه پس از زلزله
سرپل ذهاب ۹ ماه پس از زلزله
سرپل ذهاب در آخرین ماه زمستان
سرپل ذهاب در آخرین ماه زمستان
سرپل ذهاب ۴۰ روز پس از زلزله
سرپل ذهاب ۴۰ روز پس از زلزله
زندگی پس از زلزله
زندگی پس از زلزله
شرایط زندگی زلزله زدگان در سرپل ذهاب پس از بارش باران
شرایط زندگی زلزله زدگان در سرپل ذهاب پس از بارش باران
حضور رهبر معظم انقلاب در مناطق زلزله‌ زده استان کرمانشاه
حضور رهبر معظم انقلاب در مناطق زلزله‌ زده استان کرمانشاه
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله - ۱
كمك‌های ارسالی برای زلزله زدگان كرمانشاه
سرپل ذهاب پنج روز پس از زلزله
حضور محسن هاشمی در سرپل ذهاب
حضور محسن هاشمی در سرپل ذهاب
سرپل ذهاب چهار روز پس از زلزله
سرپل ذهاب چهار روز پس از زلزله
تصاویر هوایی از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب
تصاویر هوایی از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب