اخبار مربوط به کلیدواژه زلزله كرمانشاه  تعداد نتایج  ۳۹
نخستین سالگرد زلزله کرمانشاه
نخستین سالگرد زلزله کرمانشاه
سرپل ذهاب ۴۰ روز پس از زلزله
سرپل ذهاب ۴۰ روز پس از زلزله
صف کامیون‌های حامل کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان کرمانشاه
صف کامیون‌های حامل کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان کرمانشاه
جریان زندگی در شهرستان مرزی ثلاث باباجانی پس از زلزله
جریان زندگی در شهرستان مرزی ثلاث باباجانی پس از زلزله
روستای زلزله‌زده «کوئیک حسن»
روستای زلزله‌زده «کوئیک حسن»
شهر مرزی «ازگله» پس از زلزله
شهر مرزی «ازگله» پس از زلزله
زندگی پس از زلزله
زندگی پس از زلزله
روستای میل قادر علیا پس از زلزله
روستای «میل قادر علیا» پس از زلزله
شرايط زندگی در روستاهای کرمانشاه پس از زلزله
شرایط زندگی در روستاهای کرمانشاه پس از زلزله
جلسه رسیدگی به مشکلات زلزله‌ زدگان استان کرمانشاه با حضور رهبر انقلاب
جلسه رسیدگی به مشکلات زلزله‌ زدگان استان کرمانشاه با حضور رهبر انقلاب
اقدام خیرخواهانه عابدزاده برای کمک به زلزله زدگان كرمانشاه
اقدام خیرخواهانه عابدزاده برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله - ۲