اخبار مربوط به کلیدواژه زلزله كرمانشاه  تعداد نتایج  ۳۳
شهر مرزی «ازگله» پس از زلزله
شهر مرزی «ازگله» پس از زلزله
زندگی پس از زلزله
زندگی پس از زلزله
روستای میل قادر علیا پس از زلزله
روستای «میل قادر علیا» پس از زلزله
شرايط زندگی در روستاهای کرمانشاه پس از زلزله
شرایط زندگی در روستاهای کرمانشاه پس از زلزله
جلسه رسیدگی به مشکلات زلزله‌ زدگان استان کرمانشاه با حضور رهبر انقلاب
جلسه رسیدگی به مشکلات زلزله‌ زدگان استان کرمانشاه با حضور رهبر انقلاب
اقدام خیرخواهانه عابدزاده برای کمک به زلزله زدگان كرمانشاه
اقدام خیرخواهانه عابدزاده برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله - ۲
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله
سرپل ذهاب هفت روز پس از زلزله - ۱
مناطق زلزله زده کرمانشاه شش روز پس از زلزله
مناطق زلزله زده کرمانشاه شش روز پس از زلزله
سرپل ذهاب شش روز پس از زلزله
سرپل ذهاب شش روز پس از زلزله
سرپل ذهاب پنج روز پس از زلزله
سرپل ذهاب پنج روز پس از زلزله
حضور محسن هاشمی در سرپل ذهاب
حضور محسن هاشمی در سرپل ذهاب