اخبار مربوط به کلیدواژه محمدجواد حق شناس  تعداد نتایج  ۵
ضیافت افطاری محمد‌جواد حق‌شناس
ضیافت افطاری محمد‌جواد حق‌شناس
پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
گزارش ۱۰۰ روزه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران
گزارش ۱۰۰ روزه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران
تجلیل از مهندس هاشمی طبا در سازمان ورزش شهرداری تهران
تجلیل از مهندس هاشمی طبا در سازمان ورزش شهرداری تهران
سومین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
سومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی