اخبار مربوط به کلیدواژه آثار باستاني  تعداد نتایج  ۱۵
محوطه باستانی غربالبیز
محوطه باستانی غربالبیز – مهریز( یزد)
کاروانسرای سنگی محمدآباد
کاروانسرای سنگی محمدآباد
تپه نوشیجان در همدان
تپه نوشیجان در ملایر
گردشگران نوروزی در  قلعه شیخ مکان
گردشگران نوروزی در قلعه شیخ مکان
مسافران نوروزی در قلعه رودخان
مسافران نوروزی در قلعه رودخان
ادامه کشفیات باستان شناسان در میدان امام خمینی همدان
ادامه کشفیات باستان شناسان در میدان امام خمینی همدان
محوطه باستانی شهر یئری
محوطه باستانی شهر یئری
بی توجهی به سرنوشت آثار باستانی در بقعه هارونیه
بی توجهی به سرنوشت آثار باستانی در بقعه هارونیه
تخت جمشید
تخت جمشید
طاق کسری یا ایوان مداین
طاق کسری یا ایوان مدائن
تخریب سنگ نگاره های تیمره
تخریب سنک نکاره های تیمره
ارگ چهارهزار ساله خرانق 
ارک چهارهزار ساله خرانق