اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس امير گلی پور  تعداد نتایج  ۴۵
دریاچه شورمست
دریاچه شورمست
روز طبیعت در دریاچه شهدای خلیج فارس
روز طبیعت در دریاچه شهدای خلیج فارس
راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهل سالگی انقلاب _ تهران
راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهل سالگی انقلاب _ تهران
اجرای مانور هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر
اجرای مانور هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر
نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه فجر
نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه فجر
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در ورزشگاه آزادی
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در ورزشگاه آزادی
همایش دوچرخه سواری به مناسب روز هوای پاک در منطقه ۲۲
همایش دوچرخه سواری به مناسب روز هوای پاک در منطقه ۲۲
برداشت شاتوت در سولقان
برداشت شاتوت در سولقان
شب‌های تهران از فراز آبشار تهران
شب‌های تهران از فراز آبشار تهران
هوای ابری پایتخت
هوای ابری پایتخت
موزه هفت چنار تهران
موزه هفت چنار تهران
میدان اتریش
میدان اتریش