اخبار مربوط به کلیدواژه نشست خبري  تعداد نتایج  ۱۷۴
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان بهزیستی کشور
نشست خبری رییس سازمان بهزیستی کشور
نشست خبری اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اصحاب رسانه
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اصحاب رسانه
نشست خبری رييس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست خبری وزیر نفت
نشست خبری وزیر نفت
نشست خبری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر
نشست خبری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر
نشست خبری تشریح ویژه برنامه‌های «بهار مهربانی»
نشست خبری تشریح ویژه برنامه‌های «بهار مهربانی»
نشست خبری دبیرکل مجمع جهانی  تقریب مذاهب اسلامی
نشست خبری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نشست خبری دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند
نشست خبری دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نشست خبری سيزدهمين نمایشگاه زنان و تولید ملی
نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی