اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس مهدی بیات  تعداد نتایج  ۶۴
یازدهمین دوره حراج تهران
یازدهمین دوره حراج تهران
نمایشگاه «خانه‌ی خوبان» در گالری پردیس ملت
نمایشگاه «خانه‌ی خوبان» در گالری پردیس ملت
نمایشگاه «معلولیت و حقوق شهروندی» در گالری ماه مهر
نمایشگاه «معلولیت و حقوق شهروندی» در گالری ماه مهر
ضیافت افطار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
ضیافت افطار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
باغ فتح آباد كرمان
باغ فتح آباد کرمان
رونمایی از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی
رونمایی از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی
آرامگاه «شاه نعمت‌الله ولی»
آرامگاه «شاه نعمت‌الله ولی»
غروب
غروب
آبشار آسیاب خرابه _ جلفا
آبشار آسیاب خرابه _ جلفا
آسمان «رایِن»
آسمان «رایِن»
کلوت شهداد
کلوت شهداد
مسیر دهج _ شهربابک
مسیر دهج _ شهربابک