اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس مهدی بیات  تعداد نتایج  ۶۰
باغ فتح آباد كرمان
باغ فتح آباد کرمان
رونمایی از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی
رونمایی از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی
آرامگاه «شاه نعمت‌الله ولی»
آرامگاه «شاه نعمت‌الله ولی»
غروب
غروب
آبشار آسیاب خرابه _ جلفا
آبشار آسیاب خرابه _ جلفا
آسمان «رایِن»
آسمان «رایِن»
کلوت شهداد
کلوت شهداد
مسیر دهج _ شهربابک
مسیر دهج _ شهربابک
باغ شاهزاده ماهان در ایام نوروز
باغ شاهزاده ماهان در ایام نوروز
نشست شهردار تهران با رهبران دینی، چهره‌های برجسته و شهروندان مسیحی
نشست شهردار تهران با رهبران دینی، چهره‌هار برجسته و شهروندان مسیحی
نمایشگاه نقاشی «واحد خاکدان» در گالری ماه
نمایشگاه نقاشی «واحد خاکدان» در گالری ماه
دریاچه شهدای خلیج فارس ميزبان پرنده‌های مهاجر
دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان پرنده‌های مهاجر