اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس مهدی بیات  تعداد نتایج  ۴۴
نخستین روز تغییر ساعت كار ادارای در تهران
نخستین روز تغییر ساعت کار ادارای در تهران
جهانبخش، متین اینجاست
جهانبخش، متین اینجاست
گذر از ميان خشت‌های زندگی
گذر از میان خشت‌های زندگی
دیلمان
دیلمان
نمايشگاه «تير آرت»
نمایشگاه «تیر آرت»
اختتامیه چهارمین دوره «جایزه فرشته»
اختتامیه چهارمین دوره «جایزه فرشته»
«محمد رضا عارف» سياستمدار اصلاح طلب
«محمد رضا عارف» سیاستمدار اصلاح طلب
صحن علنی مجلس شورای اسلامی _ انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷
نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷
جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
نشست خبری رییس جمهور
نشست خبری رییس جمهور
پدیده «ماه گرفتگی» در آسمان مشهد
پدیده «ماه گرفتگی» در آسمان ایران