اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس جواد گلزار  تعداد نتایج  ۱۳۴
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر با حضور شهردار تهران
جلسه شورای شهر با حضور شهردار تهران
داروخانه ۱۳ آبان
داروخانه ۱۳ آبان
 حضور شخصیت‌ها و مسئولان نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس _ تهران
حضور شخصیت‌ها و مسئولان نظام در راهپیمایی روز جهانی قدس _ تهران
نماز جمعه تهران در روز جهانی قدس
نماز جمعه تهران در روز جهانی قدس
راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران
ديدار سفير آلمان با رئيس شوراي شهر تهران
دیدار سفیر آلمان با رئیس شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
بازدید نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهرتهران از داروخانه ۱۳ آبان
بازدید نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهرتهران از داروخانه ۱۳ آبان
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
خرمشهر  ۱۰ سال قبل
خرمشهر ۱۰ سال قبل