اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس جواد گلزار  تعداد نتایج  ۷۹
 بارش نخستین برف زمستانی در شهر تهران
بارش نخستین برف زمستانی در شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
محل امن اسكان اضطراری هنگام وقوع زلزله _ پارک لاله
محل امن اسکان اضطراری هنگام وقوع زلزله _ پارک لاله
جلسه شوراي شهرتهران
جلسه شورای شهر تهران
اولين كنگره بين المللي مددكاري اجتماعي ايران
اولین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی ایران
هرس زمستانه درختان سطح شهر تهران
هرس زمستانه درختان سطح شهر تهران
عباسعلي كدخدايي
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان
مسابقات توانمند سازي و ورزشي معلولين در آسايشگاه كهريزك
مسابقات توانمند سازی و ورزشی معلولین در آسایشگاه کهریزک
آسايشگاه خيريه كهريزك
آسایشگاه خیریه کهریزک در آستانه روز جهانی معلولان
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
نان محلي آخماقيه تبريز
نان محلی آخماقیه تبریز