اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس حامد خورشيدی  تعداد نتایج  ۷۶
ششمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
ششمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
پنجمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
چهارمین روز سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر
چهارمین روز سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر
سومین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سومین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
نخستين روز جشنواره فیلم فجر
نخستین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران
چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران
نشست باغ‌های گمشده تهران
نشست باغ‌های گمشده تهران
افتتاح کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران
افتتاح کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران
آتش سوزی گسترده کارخانه تولید موادشیمیایی و رنگ در جاده مخصوص کرج
آتش سوزی گسترده کارخانه تولید موادشیمیایی و رنگ در جاده مخصوص کرج
بازدید شهردار تهران از شرکت‌های دانش بنیان
بازدید شهردار تهران از شرکت‌های دانش بنیان
منجیل و رودبار ۲۸ سال پس از زلزله
منجیل و رودبار ۲۸ سال پس از زلزله
تجدید میثاق اعضای شورای شهر  و شهردار تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره)
تجدید میثاق اعضای شورای شهر و شهردار تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره)