اخبار مربوط به کلیدواژه پلازا  تعداد نتایج  ۵
استقبال مردمی ازایوان انتظار میدان ولیعصر
استقبال مردمی ازایوان انتظار میدان ولیعصر(عج)
آیین افتتاح «ایوان انتظار» با حضور شهردار تهران
آیین افتتاح «ایوان انتظار» با حضور شهردار تهران
آیین افتتاح «ایوان انتظار» با حضور شهردار تهران
آیین افتتاح «ایوان انتظار» با حضور شهردار تهران
«ایوان انتظار» در آستانه افتتاح
«ایوان انتظار» در آستانه افتتاح
بازدید هنرمندان از پروژه میدان ولیعصر
بازدید هنرمندان از پروژه پلازای میدان ولیعصر