اخبار مربوط به کلیدواژه ميراث فرهنگي  تعداد نتایج  ۱۵
سفر معاون رییس جمهوری و ريیس سازمان میراث فرهنگی به تبریز
سفر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی به تبریز
حضور اعضای کنوانسیون جهانی راهنمای گردشگری در همدان
حضور اعضای کنوانسیون جهانی راهنمای گردشگری در همدان
مرمت مسجد وکیل شیراز
مرمت مسجد وکیل شیراز
بقعه شیخ حیدر
بقعه شیخ حیدر
بازاچه صنایع دستی و هنرهای سنتی عودلاجان
بازاچه صنایع دستی و هنرهای سنتی عودلاجان
سفر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تبریز
سفر رییس سازمان میراث فرهنکی و کردشکری به تبریز
قلعه تاریخی هنجن
قلعه تاریخی هنجن
روسری باتیک
روسری باتیک
عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه به توپ بسته شد
تخت جمشید
تخت جمشید
مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان
مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان 
 مرمت بخشی از باغ دولت‌آباد
مرمت بخشی از باغ دولت‌آباد- یزد