اخبار مربوط به کلیدواژه محسن هاشمی  تعداد نتایج  ۴۴
آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی
آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی
چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران
چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران
سومین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی ایران
سومین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی ایران
احمد مسجد جامعي و محسن هاشمي در كتابگردي تهران
اجرای برنامه کتاب گردی در تهران
مراسم افتتاح نیمه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی تا بزرگراه ارتش
مراسم افتتاح نیمه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی تا بزرگراه ارتش
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
نواختن زنگ شروع سال تحصيلی جديد توسط رییس شورای شهر تهران
نواختن زنگ شروع سال تحصیلی جدید توسط رییس شورای شهر تهران
نشست باغ‌های گمشده تهران
نشست باغ‌های گمشده تهران
جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد تیر ماه
جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد تیر ماه
افتتاح کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران
افتتاح کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
دومين همایش فصلی مدیران شهرداری تهران
دومین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران