اخبار مربوط به کلیدواژه کمبود آب  تعداد نتایج  ۱
بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور آب ندارد و بی‌جان و بی‌رمق تبدیل به پهنه‌ای از نمک شده است
رویای از دست رفته دریاچه بختگان