اخبار مربوط به کلیدواژه منطقه ۱۹  تعداد نتایج  ۲
آیین افتتاح ۸۸ پروژه‌ شهرداری منطقه ۱۹ با حضور شهردار تهران
آیین افتتاح ۸۸ پروژه‌ شهرداری منطقه ۱۹ با حضور شهردار تهران
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران