اخبار مربوط به کلیدواژه سعيد اوحدي  تعداد نتایج  ۹
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
نمایشگاه «خانه‌ی خوبان» در گالری پردیس ملت
نمایشگاه «خانه‌ی خوبان» در گالری پردیس ملت
نشست خبری اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست خبری رييس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
آغاز ساخت نخستین مرکز علم مغز در باغ کتاب تهران
آغاز ساخت نخستین مرکز علم مغز در باغ کتاب تهران
نخستین نشست خبری ريیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشست خبری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
چهارمین جشن تولد «پدر مهربانی»
چهارمین جشن تولد «پدر مهربانی»
مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مراسم تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید سازمان حج و زیارت
مراسم تکریم و معارفه رییس پیشین و سرپرست جدید سازمان حج و زیارت