اخبار مربوط به کلیدواژه بزرگراه چمران  تعداد نتایج  ۲
افتتاح پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه های نیایش و چمران با حضور دکتر قالیباف
افتتاح پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه های نیایش و چمران با حضور دکتر قالیباف
ترافیک نمایشگاه بین المللی تهران در بزرگراه چمران
ترافیک نمایشگاه بین المللی تهران در بزرگراه چمران