اخبار مربوط به کلیدواژه بی آبی  تعداد نتایج  ۹
آثار خشکسالی بر سد کرج
آثار خشکسالی بر سد کرج
تجمع مردم اصفهان همزمان با روز نکوداشت زاینده رود
تجمع مردم اصفهان همزمان با روز نکوداشت زاینده رود
نفس‌های آخر دریاچه ارومیه
نفس‌های آخر دریاچه ارومیه
خشك شدن رودخانه دركه
درکه ؛ رودخانه ندارد
آب‌رسانی به شهر دهدز
آب‌رسانی به شهر دهدز
نهر بدون آّب اروندکنار
نهر بدون آّب آروند کنار
بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور آب ندارد و بی‌جان و بی‌رمق تبدیل به پهنه‌ای از نمک شده است
رویای از دست رفته دریاچه بختگان
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی
محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی
خشک شدن تالاب صالحیه
خشک شدن تالاب صالحیه