اخبار مربوط به کلیدواژه ديدار با رهبري  تعداد نتایج  ۲
دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم قم با مقام معظم رهبري
دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم قم با رهبر معظم انقلاب
دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان، با رهبر معظم انقلاب
دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان، با رهبر معظم انقلاب