اخبار مربوط به کلیدواژه پتروشیمی  تعداد نتایج  ۵
ديدار تيم هاي پتروشیمی و مهرام
هفته نهم لیگ برتر بسکتبال
سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به فارس
سفر رییس سازمان حفاظت محیط زیست به استان فارس
مجتمع پتروشیمی مهاباد در آستانه افتتاح رسمی
مجتمع پتروشیمی مهاباد در آستانه افتتاح رسمی
پیروزی پتروشیمی مقابل مهرام در آخرین ثانیه
پیروزی پتروشیمی مقابل مهرام در آخرین ثانیه
دیدار تیم بسکتبال دانشگاه آزاد و پتروشیمی بندر امام
دیدار تیم بسکتبال دانشگاه آزاد و پتروشیمی بندر امام