پنج شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴

سرویس : استان ها

عکاس :مینا نوعی/تبریز

مادران منتظر ...

در آستانه روز مادر و فکر کردن به نگاه خیلی از مادرانی که به در دوخته شده تا شاید فرزندانشان به بهانه این روز هم که شده به دیدن آنها بیایند،اینجا مادرانی زندگی می‌کنند که بی هیچ توقعی منتظر حضور گرم فرزندانی هستند که یادشان رفته محبت تشدید دارد،مادرانی زمانی که نگران رسیدن ما از مدرسه به خانه بودند باز هم کنار پنجره ایستاد‌ه‌اند و لحظه‌ها را با غمی در دل می‌گذرانند. شاید هم ایام گذشته را با دلتنگی در ذهن مرور می‌کنند،آن حوض آبی رنگ و ماهیان سرخ، گلدان‌های شمعدانی ایوان خانه، سماور همیشه روشن و قندان‌های نقره‌ای پر از نبات و پولکی و نوای زنگ خانه که به صدا درمی آمد و افسوس امروز ...

کلیدواژه‌ها سالمند مادر سالمندان