یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

سرویس : شهری

عکاس :اکبر بدرخانی

آژانس عکس همشهری

افتتاح بخش های جدید بیمارستان لقمان حکیم با حضور وزیر بهداشت

بخش های جدید «ام ار ای» و «آی سی یو» بیمارستان لقمان حکیم با ۱۴ تخت، امروز یکشنبه ۱۹ دی ماه با حضور دکت سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر امیدوار رضایی رییس مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم و دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد.