شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

سرویس : شهری

عکاس :حامد فرج اله

آژانس عکس همشهری

عملیات هرس درختان سطح شهر تهران

هرس به موقع درختان یکی از اصلی ترین کارهایی است که می توان برای سلامت درخت انجام داد و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران در راستای اجرای این مهم اقدام به هرس زمستانه درختان و علف های هرز در سطح بوستان ها ،میادین، بلوارها، نوارجنگلی وکمربند سبز شهر تهران به کمک نیروهای خود نموده است.

درختان اگر در شرایط طبیعی و بدون دخالت انسان رشد کنند، بعد از مدتی تبدیل به درختان با شاخه های متراکم شده که این مهم از لحاظ شکل ظاهری و هم چنین رشد درخت مطلوب نمی باشد. و هدف از اجرای عملیات هرس کاری درختان را تراکم بالا و نرسیدن نور و هوای کافی به برگ ها و در نتیجه خشک و از بین رفتن تدریجی برگ ها و شاخه ها می توان برشمرد. بهترین زمان برای انجام عملیات هرس کاری درختان فصل زمستان است چون بهترین فصل برای هرس زمستانه یا هرس سیاه، زمانی است که گیاه فاقد پوشش گیاهی  می باشد.

کلیدواژه‌ها هرس درختان درخت تهران