یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :عقیل مهقانی / گلستان

آژانس عکس همشهری

تالاب های بین المللی گلستان

مجموعه تالاب های آلماگل، آلاگل و آجی‌گل به عنوان سه تالاب بین‌المللی استان گلستان در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان، از سال ۱۹۷۵ در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و به عنوان گنجینه مهم اکوتوریسم در ایران تحت حفاظت سازمان محیط زیست می باشد. سالیانه گردشگران بومی و غیربومی زیادی برای بازدید از پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی و ماهیگری از مجموعه تالاب های گلستان دیدن و به طبیعت گردی می پردازند.