شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :حامد نیستانی / خراسان شمالی

آژانس عکس همشهری

فرش ابریشم دوروی روستای دویدوخ

روستای ترکمن نشین دویدوخ در بخش مرزی راز و جرگلان خراسان شمالی و دارای دو هزارو ۴۰۰ نفر جمعیت با ۶۰۰ خانوار است و با گذشته ای طولانی در تولید فرش دوروی ابریشم می باشند که برخی از نقش های فرش دستبافت به ثبت جهانی سازمان یونسکو رسیده است . اما مردم روستا محروم از امکانات زیر ساختی هستند و با سختی و تنگدستی زندگی را گذران می کنند.