جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵

سرویس : دریافتی

عکاس :محمد خلجی

آژانس عکس همشهری

بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران

قرارگاه جهادی امام رضا(ع) که متشکل از افراد مردمی و داوطلب است ، با حضور در مناطق محروم شهر تهران ، ضمن کسب اطلاع از مشکلات و آسیب های اجتماعی این شهروندان ، با کمک های مادی و معنوی خود، سعی در تسهیل زندگی این شهروندان محروم دارند.