شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :گروهی

آژانس عکس همشهری

همشهری همه ایران

بر آن شدیم تا در مناسبت انتشار هفت هزارمین شماره روزنامه همشهری تدارکی ویژه در روزنامه برای مخاطبان داشته باشیم، نتیجه اما روزنامه ای شد که روز یازدهم دی ماه ۹۵ هر ایرانی که خود را همشهری ما می دانست آن را دیده است. عکاسان خوش ذوق آژانس عکس همشهری برای اینکه ایده همشهری بودن با هموطنان مهربانمان را فارغ از هر قوم و نژاد به تصویر بکشند این گزارش تصویری را تهیه کرده اند که تقدیم شما می شود با این ایده که « همشهری همه ایران » هستیم.