شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

سرویس : دریافتی

عکاس :شهاب تیزرو

آژانس عکس همشهری

حال و هوای تهران در آستانه کریسمس

خیابان میرزای شیرازی این روزها میزبان هموطنان مسیحی است که برای خرید لوازم کریسمس به آنجا مراجعه می کنند.