جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

تلاش شهرداری تهران برای نجات یکصد درخت

شهرداری تهران به منظور حفظ و حراست از زندگی یکصد درخت ۱۳ ساله در مسیر یک پروژه عمرانی در بزرگراه نیایش امروز جمعه ۱۰ دی ماه اقدام جابه جایی این درختان کرد.