جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵

سرویس : دریافتی

عکاس :نازی خوش اخلاق

آژانس عکس همشهری

نمایش « بازی یالتا »

نمایش « بازی یالتا » نوشته برایان فریل و ترجمه وحیدرهبانی به کارگردانی لوون هفتوان و با بازی وحیدرهبانی و روشنک گرامی در تئاتر باران به روی صحنه رفته است.