پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

سرویس : مستند

عکاس :فرشته اصلاحی / کردستان

آژانس عکس همشهری

قصه ی چوب و گره

در خیابان کشاورزِ شهر سنندج، راسته ای هست که بوی چوب و صدای غژغژ اره، آواز شبانه روزی آنجاست. فراوانی منابع چوبی، هنر نازک کاری چوب را تبدیل به میراثی ماندگار در سنندج کرده است. نازک کاری ترکیب قطعات بسیار کوچک از انواع چوب های پرداخت شده طبیعی می باشد که با ظرافت خاص در کنار هم قرار گرفته و موجب به وجود آمدن قطعات بسیار ظریف، می گردد. هرچه استاد متبحر تر باشد، ظرافت و تنوع ساخته هایش بیشتر است.از مجسمه های فاخر و تابلوهای معرق گرفته تا جعبه های شکیل شطرنج، این خیابان پر است از استادانی که سال هاست هنرشان را وقف چوب و تخته کرده اند. با این حال ترس این میرود که میراث دیرینه کردستان با کم مهری ها و کم استقبالی ها گره ای بر گره های چوبکاران افزوده و به مرور این هنر را بدل به تجارتی ساده کند.