سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

پایان شب نشینی در گور

ساکنان گور آباد هر شب گرسنگی و سرمای قبرستان را تحمل می‌کردند، اما دست کم چند ساعتی بعد ار طلوع آفتاب را می‌خوابیدند. صبح روز سه شنبه هفتم دیماه وقتی خبرهای گورآباد که ابتدا از روزنامه شهروند منتشر شد و سپس در فضای مجازی دست به دست شد، برای آنها مثل همیشه نبود. ماموران از جایی که نمیدانیم کجاست بیدارشان کردند تا آنها را به کمپ های ویژه ببرند. جایی که خودشان گفته بودند ترجیح میدهند در قبر بخوابند اما به آنجا نروند، نتیجه این که به شهادت اهالی محل که خانه هایشان دیوار به دیوار گورستان است تعداد زیادی از آن ها به زور و حتی با کتک به این کمپ ها منتقل شدند. صبح امروز برای ساکنان گورستان (نصیرآباد باغستان) یک روز معمولی نبود.