سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

سرویس : دریافتی

عکاس :سعید غلامحسینی/ شهروند

زنده در گور

کمتر از یک ساعتی جنوب غربی تهران هستند مردمانی که در گورستان زندگی میکنند. در طول روز عموماً ضایعات جمع میکنند و پلاستیک اما هرکجا که باشند شبها به گورهای خود بازمیگردند.