دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

سرویس : اخبار عکاسی

عکاس :

گفتگو امیر نریمانی با لارس بوارینگ؛ مدیر بنیاد ورد پرس فوتو

ایران را باید از درو ن ببینیم

ساختمان شماره ۲۶ خیابان یاکوب آبرخت آمستردام عکاس خبری زیبا در مجاورت کلیسای قدیمی میزبان ما بود تا بتوانیم گف توگویی با لارس بوارینگ داشته باشیم. فضای داخلی ساختمان بنای دوبلکس پل ههای چوبی و طراحی زیبا و جذاب داشت که طبقه اول به محل برگزاری جلسات و نمایش عکس و طبقه دوم به دفتر آقای مدیر و سایر همکاران اختصاص داده شده بود. عک سهای برگزیده و تصاویر جلد کتا بهای سال وردپرس که با نظم خاصی بر دیوار ۲ طبقه نصب شده بودند و شم شهای طلایی رنگی که عکسهای برگزیده سال بر رویشان حک شده بود، زیبایی دوچندانی به این بنای قدیمی بخشیده بود. در ابتدای ورود به دفتر آقای بوارینگ با استقبال گرم او روبه رو شدیم. سوغاتی از ایران برایش برده بودیم که با اشتیاق زیاد تشکر کرد و خواست هر سؤالی داریم بپرسیم.

 

 در ابتدا بابت وقتی که برای مصاحبه  گذاشتهاید تشکر میکنم.

 بسیار از شما ممنونم. بهنظر من مهم است که میبینیم و میشنویم که ما چنین تأثیری در جهان داریم و اینکه در همه کشورهای جهان کسانی هستند که کارهای ما را میبینند، میشنوند و میآموزند و روزنامهنگاری تصویری را بهگونهای تجربه میکنند که حرفه روزنامهنگاری را بهعنوان یک کل ارتقا میبخشد.

 در مورد تغییرات احتمالی در نحوه برگزاری وردپرس فتو 2017 برایمان بگویید.

  ما سال گذشته قوانین مان را واضح بیان کردیم و فکر میکنم افراد زیادی منتظر این اتفاق بودند. بهنظر من باید هر چند وقت یکبار درباره سازمان خود و اینکه چرا اینجاییم و چه کاری انجام میدهیم و چگونه آن را انجام میدهیم، فکر کنیم. امسال مردم بیش از بیش متوجه این مسئله شدهاند و به همین دلیل است که فهمیدهاند هدف از شرکت در مسابقه صرفا برنده شدن نیست البته همه دوست دارند برنده شوند، ولی مردم میفهمند که قدرت وردپرس فتو فراتر از برنده شدن است و عکس برگزیده از سوی بقیه جهان دیده میشود و توسط برخی از بهترین داورهای جهان مورد قضاوت قرار میگیرد. درواقع مردم این ارزش را درک میکنند. هر سال نتیجه مسابقه متفاوت است و امسال موضوع مسابقه عوض شده است. ما همچنان شاهد عکسهایی با موضوع پناهندگی خواهیم بود. قطعا شاهد عکسهای زیادی با موضوع جنگ، بهویژه جنگ سوریه خواهیم بود؛ بنابراین موضوعات همواره تغییر میکند، ولی انتظار داریم کیفیت عکسها به خوبی سالهای گذشته باشد.

  با توجه به تأکید این بنیاد بر عکسهایی که در یک لحظه و یک فریم گرفته میشوند، جایگاه تکنولوژیهای جدید همچون دوربینهای لایترو، فرمت 4k و عکسهای مالتی اکسپوز در آینده داوریها چگونه خواهد بود؟

 با آنکه وردپرس فتو قوانین صریح و واضحی دارد، در عین حال این مسئله را روشن میکنیم که فناوری را با آغوش باز پذیرا هستیم؛ چراکه اگر این کار را نکنیم اسیر لحظه خواهیم بود. فناوری در عین حال برای ما چالش به شمار میآید. فناوری جدید  4Kفقط به سایز فایل مربوط است کار دشواری نیست ما عکسها را با رزولوشن بالاتر داوری خواهیم کرد، ولی مسئله دوربینهای لایترو متفاوت است؛ چراکه مسابقه ما براساس تصویری که در یک شات گرفته شده قرار دارد و این در حالی است که لایترو مولتی اکسپوز است. تولیدکنندگان دوربین بازخوردهای خود را در اختیار ما قرار میدهند؛ برای مثال کانن دوربین
 Dual pixel Raw File خود را پیش از آنکه بهطور رسمی به بازار ارائه کند به ما معرفی کرد؛ چراکه این تولیدکنندگان میدانند معرفی محصولاتشان در این رقابتها بر فروش محصولاتشان تأثیر میگذارد. اول آنکه این کار فرصتی است برای بررسی گزینههای جدید و بررسی این امر که آیا لازم است هماکنون قوانینمان را عوض کنیم یا اینکه لازم است در آینده قوانین جدیدی اتخاذ کنیم یا نه. قوانین ما هماکنون کاملا روشن هستند، ولی جهشهای فناوری ما را وادار خواهند کرد درباره این مسائل بیندیشیم و مطمئن باشیم که باید با این صنعت و با رسانهها در ارتباط باشیم و ببینیم آنها با این فناوریها چه کار میکنند و ما هم طبق آن عمل کنیم؛ چراکه در غیر این صورت در جای خود بیحرکت خواهیم ماند درحالیکه دنیا هرگز بیحرکت نمیماند.

  ملاک بنیاد وردپرس فتو برای انتخاب رئیس و اعضای هیأت داوران چیست؟

 این مسئله اهمیت زیادی برای ما دارد. اگر به نام وردپرس فتو دقت کنید، میبینید که همه مردم دنیا را در بر میگیرد. ما مطبوعات را هم بهصورت مفهومی فراگیرتر تعریف کردهایم که براساس عکاسی قرار دارد؛ حتی با وجود خبررسانی چند رسانهای یا دیجیتال باز هم میبینیم مسئله فراتر از عکسبرداری است. آنچه مهم است این است که بین شرکتکنندگانی که از سراسر جهان هستند برابری برقرار است و در جنسیت زن و مرد و پسزمینههای مختلف آنها تعادل وجود دارد؛ چراکه وقتی این برابری را برقرار میکنید، میتوانید بهخودتان و به کسی که به عکسهای برنده نگاه میکند اطمینان بدهید و روشنسازی کنید که این عکسها صرفا از سوی کسانی از اروپا انتخاب نشدهاند یا تحتتأثیر شدید آمریکا که رسانههایی قوی دارد، قرار ندارند. بهطور کلی عکاسی همواره تحتتأثیر شدید آمریکا و اروپا قرار داشته، ولی امروزه میبینیم که تمرکز آن به سمت آسیا و خاورمیانه در حال تغییر است؛ بنابراین ما به این دلیل باید در انتخاب هیأت داوران دقت کنیم که از سراسر جهان آثاری به مسابقه ما فرستاده میشود. این بدان معناست که عکسها باید از جوانب مختلفی مورد داوری قرار گیرند؛ از این رو مسئله انتخاب داوران برای ما اهمیت بسیاری دارد. البته داوران باید افرادی باشند که اطلاعات زیادی درباره عکاسی داشته و در کل بهصورت روزانه به عکسهای زیادی نگاه کرده باشند یا عمیقا با عکاسی در ارتباط باشند. با این حال افراد زیادی هستند که این ویژگیها را دارند و کار ما این است که بهطور مستمر جستوجو کنیم تا این افراد را پیدا و فهرستی از آنها تهیه کنیم تا روزی داور ورد پرس فتو شوند.

 منتقدان به نتایج داوریها انتقاد دارند. رئیس هیأت داوران برای انتخاب عکس خاصی گاها اعمال نفوذ میکند. آیا رئیس هیأت داوران اختیار و قدرت تأثیرگذاری بر نتایج داوریها را دارد؟

 خیر با این نتیجهگیری موافق نیستم؛ اینکه کسی مسئول هیأت داوران باشد بدین معنی نیست که میتواند هیأت داوران را به سمتی هدایت کند. ما سال گذشته همه فرایند انتخاب داوران خود را بهصورت آنلاین عرضه کردیم تا مردم ببینند که چطور در این زمینه عمل میکنیم. خیلی از کسانی که سالهای پیش شیوه انتخاب داوران ما را مورد انتقاد قرار داده بودند با خواندن آن گفتند که این بهترین سیستم انتخاب داورانی است که تا حالا دیدهاند؛ چراکه بین نظرات مختلف تعادل برقرار میکند.

همچنین شیوه قضاوت مراحل نهایی مسابقه یعنی هنگامی که نوبت امتیازدهی میرسد، بهصورت گمنام برگزار میشود. همینطور در قسمتی از این فرایند رأیدهی گمنام با استفاده از دکمههای کوچکی که داریم، صورت می گیرد. همه اینها نشان میدهد که انتخابها مستقل هستند؛ ضمن اینکه ترغیب همه اعضای داوران برای انتخاب یک عکس مشخص کار بسیار دشواری است. باید عادلانه این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که عکاسان بسیاری از این شرکتها یا رسانههای بزرگ در مسابقه ما شرکت میکنند که این امر شانس انتخاب شدن آنها را افزایش میدهد. با این حال از طرف دیگر، اکنون میبینیم که افراد بسیاری از خیلی از کشورهای جهان برنده شده یا جایزه دوم و سوم را در طبقهبندیهای مختلف بهخود اختصاص میدهند؛ بنابراین برای من فرایند انتخاب داوران کاملا متعادل است و اکنون من در 2 سال پیاپی شاهد آن هستم و کاملا مطمئنم که اصلا چنین چیزی نیست و ما همواره توانستهایم عکسها را بهطور مستقل و تقریبا عادلانه مورد داوری قرار دهیم.

 معمولا اعلام نتایج داوری وردپرس فتو سمت و سویی به عکاسی خبری در جهان میدهد و باعث میشود سوژههایی مورد توجه مخاطبان و جهانیان قرار بگیرد. آیا برای سمت و سو بخشیدن به عکاسی خبری در جهان برنامهریزی و هدفگذاری خاصی از سوی بنیاد وردپرس صورت میگیرد؟

 وردپرس فتو عکسهایی را داوری میکند که سال پیش گرفته شده است و این سازمان با رسانههای سراسر جهان کاملا در ارتباط است؛ بنابراین آنچه در مسابقات ما مورد داوری قرار میگیرد سوژههایی است که عکاسان تصویر آنها را ضبط کرده و رسانهها آن را به شیوههای گوناگون منتشر کردهاند؛ مانند مستندهایی که درباره موضوعاتی ساخته میشود که در سراسر اخبار به چشم میخورند. البته ما هم امسال و هم سال گذشته عکسهای بسیاری درباره پناهجویان داشتهایم؛ نهتنها پناهجویان مدیترانه بلکه پناهجویان در همه جهان موضوعی خبری بوده است. از این رو میتوان گفت که ورد پرس فوتو با نمایش این موضوعات در مسابقه و نتایج آن، کار را به دیگران معرفی کرده و به آن سمت و سو میدهد؛ با این حال، این سمت و سو همواره تحتتأثیر موضوعاتی است که در سال گذشته خبرساز بودهاند. یکی از سنتهای قدیمی ورد پرس فتو، تأثیرگذاری بر آن چیزی است که ما عکاسی خبری مینامیم و همچنین تأثیرگذاری بر ماهیت این حرفه است. این مسئله به ما ذهنیتی درباره عکاسی خبری در سال 2016و پس از آن میدهد. وظیفه دیگر بنیاد وردپرس فتو اطلاعرسانی در صنعت عکاسی و اطلاعرسانی به عکاسان جوان یا بهطور کلی به همه عکاسان درباره اخبار جاری و معرفی موضوعات روز است.

ما درباره فتوکینا صحبت کردیم که مبحث فنی عکاسی را در برمیگیرد؛ موضوع جاری درباره آن روی کار آمدن فناوری و حتی پیشرفت به سوی 8K است. پس اینها موضوع جاری فنی هستند و میتوان آنها را پیشبینی کرد، ولی پیشبینی موضوعات جاری در عکاسی خبری دشوار است؛ چرا که نمیدانیم در سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه رویدادهای سیاسی یا فرهنگی شکل خواهد گرفت؛ بنابراین همیشه بین موضوعاتی که نشان میدهد در سال گذشته چه اتفاقاتی در جهان افتاده و موضوعات ارائه شده در ورد پرس فوتو طی 61سال فعالیتش تعادل برقرار بوده است. تأثیرگذاشتن بر این امر با بهرهگیری از فناوریهای جدید، تصاویر مختلف و انواع مختلف خبررسانی در آینده را به همراه خواهد داشت.

  بنیاد ورد پرس برنامهای برای حمایت از فعالیت عکاسان خبری در جهان و بهخصوص کشورهای خبرساز و جهان سوم دارد؟

 وردپرس فوتو کاملا با اصول اولیه خبرنگاری در ارتباط است. ما قویا از آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات که در بطن خبرنگاری هستند، حمایت میکنیم. این بدان معناست که ما این حمایت خود را علنا ابراز میکنیم. بهنظر من، تفاوتهای موجود در ادراک سیاسی و فرهنگی تأثیرات خود را دارد، ولی مهم است که در کنار این تأثیرات، اصول اولیه آزادی بیان هم مدنظر گرفته شود. ما علنا این مسئله را اعلام میکنیم؛ البته چنین نیست که ما برای این مسئله کمپین راه انداخته باشیم، ولی قطعا ما جزئی از گروهی از سازمانها هستیم که بهدنبال آزادی مطبوعات و آزادی بیان هستند. به علاوه ما در برنامههای آموزشی خود، عکاسان بینالمللی از سراسر جهان داریم. همین امروز صبح دوره پیشرفته JOOP SWART را آغاز کردیم که یکی از شرکتکنندگان آن مانند سال گذشته عکاسی ایرانی است. همینطور شرکتکنندگانی از بلژیک، لهستان و بسیاری از کشورهای دیگر داریم. این مسئله کاملا روشن است که ما در برنامههای آموزشی خود درباره ارزشهای بنیادی خود و آنچه عکاسی خبری میدانیم به صراحت صحبت میکنیم. با این حال، این مسئله را هم درک میکنیم که همواره برای یک عکاس کار سادهای نیست که در فعالیتهای روزانهاش فراتر از حد و حدودی گام بردارد و همیشه مسائلی وجود دارد که او را محدود کند. این یک واقعیت است، ولی بدان معنی نیست که ما همیشه آن را میپذیریم. ما سعی میکنیم تا جایی که ممکن است موانع را برداریم و اطمینان حاصل کنیم که مردم دنیا بازنمودی عادلانه و قابل اعتماد از موقعیتهایی را که در جهان اتفاق میافتد، میبینند.

 درباره عکسها و مجموعههایی با موضوع ایران که برنده میشوند برایمان بگویید و اینکه چرا غالبا مجموعههای اسیدپاشی و صحنههای اعدام از ایران مورد توجه داوریها قرار میگیرد در حالی که مجموعههای مستند و خبری متنوع و زیادی با موضوع ایران تولید و برای مسابقه ارسال میشود؟!

 ما برخی از انتقادها را جدی میگیریم ولی باید این نکته را هم در نظر داشت که اخبار بیشتر اوقات درباره فاجعهها و اتفاقهای بد است. اخبار خوب چندانی وجود ندارد؛ البته اخبار خوب وجود داردکه هماکنون مخاطبان عامی دارد که از رسانههای اجتماعی مانند اینستاگرام برای نشان دادن جنبههای مختلف جهان استفاده میکنند. ما به این نکته پی بردهایم که باید در جاهای مختلف جهان بهدنبال صداهای دیداری باشیم؛ بنابراین برنامهای را با عنوان «صدای دیداری آفریقا» آغاز کردهایم که طبق آن، این دنیای آفریقاست که داستان آفریقا را بهجای اخبار همیشگی مرگ و ویرانی و جنگ و قحطی برای ما بازگو میکند. برای من در مورد ایران هم همینطور است. بهنظر من، ما بسیار خوشاقبال بودهایم که داستانهای خبری مختلفی از ایران و سایر کشورهای منطقه دریافت کردهایم و دیدهایم که چشمانداز کاملا متفاوتی در مقایسه با آنچه رسانههای غربی بر ما تحمیل کردهاند، به ما ارائه میدهند. از این نظر دریافت عکس از سوی ایران بیش از پیش واقعا عالی است؛ البته موضوعاتی مانند اسیدپاشی هم به چشم میخورد، ولی این موضوع در پاکستان  یا سایر کشورهای جهان هم دیده میشود. طی 2 سال گذشته ما عکسهایی از ایران دیدهایم که متفاوت بودهاند. سال پیش عکس برنده از یک دختر نابینا در یک تصویر زیبا داشتیم. همچنین شاهد مجموعه عکسی از یک مراسم اعدام بودیم که با بخشش متهم از سوی مادر قربانی اجرا نشد که این برای من واقعا روشنگر بود؛ چرا که هرگز چنین چیزی ندیده بودیم و فکر میکردیم که اعدام همواره با به دار آویختن و اجرای آن پایان میپذیرد؛ بنابراین ما بهعنوان یک سازمان از این مسئله کاملا آگاه هستیم که باید به صداهای دیداری مختلف از سراسر جهان توجه کنیم و این جهان است که باید از این صداهای دیداری بیاموزد. هماکنون نگاهی تکبعدی بر امور دنیای دیداری چیره است و ما باید مانع این چیرگی شویم؛ چراکه شیوه غالب غربی برای نگریستن به مسائل مختلف اکنون در حال جایگزینی از سوی صدای درونی است که از ایران یا آفریقا یا هرجای دیگری از جهان برمیخیزد. این صدای درون دیدگاهی غنیتر از آنچه تاکنون دیدهایم از جهان به ما ارائه میدهد. ما بهعنوان یک سازمان چنین برنامههایی را پیش میبریم. به باور من وردپرس فتو این پیشبردها را برای باز کردن نگرش شما نسبت به کشورهای مختلف جهان رهبری میکند. این همان جایی است که ما رهبری خود را نشان میدهیم. در همین جاست که بنیاد وردپرس فتو نهتنها آثار سال گذشته را به نمایش میگذارد، بلکه به مخاطبان خود میآموزد نظر و نگرش متفاوتی داشته باشند؛ نگرشی که اغلب نگرش شخصی است که در آن مکان زندگی میکند.

آیا برنامهای برای نمایش عکسهای برگزیده سال وردپرس در ایران دارید؟

 بله، ما تلاش کردیم تا نمایشگاهی در ایران برگزار کنیم؛ فکر کنم سال گذشته بود. ما باید همیشه شریکی پیدا کنیم تا این کار را با ما انجام دهد. ما درواقع کمکهای بسیاری از سوی سازمانهای علمی دریافت میکنیم. بهنظر من برپایی نمایشگاه در ایران بسیار مهم است. ما عکاسان ایرانی بسیاری را میبینیم که در مسابقات وردپرس فتو شرکت میکنند. عکاسان ایرانی موفقی را دیدهایم. برای ما بودن در ایران بسیار مهم است؛ چراکه میدانیم منبع الهام شما شدهایم و این نمایشگاه و فعالیتهای وردپرس فتو، منبع الهام مهمی برای مردم است تا خود به یک خبررسان تبدیل شوند؛ بنابراین، بله من قول میدهم تلاش کنم بهزودی نمایشگاهی در ایران برپا کنیم و هر سازمانی که میخواهد برای تحقق این امر به ما کمک کند، ما برای همکاری آمادهایم؛ بنابراین بیایید امیدوار باشیم.

آیا تمایل و علاقهمندی در مجموعه بنیاد وردپرس فتو برای ایجاد همکاریهای مشترک با انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران یا انجمن ملی عکاسان ایران در زمینه برگزاری مسترکلاس یا ورکشاپ وجود دارد؟

 بله، چراکه من فکر میکنم همکاری و دستیابی به چیزهای جدید و رسیدن به موفقیت اغلب از طریق آموزش بهدست میآید و این همان جایی است که وردپرس فتو متفاوت بودن خود را نشان میدهد. ما برنامههای آموزشی بزرگی در آسیا، بنگلادش، مکزیک و شمال آفریقا در زمینههای مختلفی داریم؛ بنابراین من بسیار مشتاق هستم درباره چنین همکاریهایی گفتوگو کنم. ما هماکنون دورههای پیشرفتهای داریم که دوره اصلی آن در آمستردام و دوره بعدی در آفریقا برگزار میشود. گام بعدی ما حرکت به سوی خاورمیانه و آسیاست. بله بهنظر من اگر بتوانیم کاری در ایران انجام بدهیم علامت و گام بسیار مهمی خواهد بود؛ بنابراین ما بسیار پذیرای این مسئله خواهیم بود و چنین کاری را تشویق میکنیم؛ چنین کاری برای وردپرس فتو اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه نشان میدهد ما میتوانیم در هر جا کار کنیم و مستقل هستیم و دیگر اینکه سازمان خوبی برای همکاری هستیم. ایران قطعا در فهرست کشورهای مورد نظر ما قرار دارد؛ بنابراین اگر تقاضا و پیشنهادی برای همکاری صورت گیرد، ما همیشه برای گفتوگو آماده هستیم و همواره مشتاقیم انجام چنین کارهایی را تحقق ببخشیم. من مطمئن هستم که تیم من که بر آموزش و ایجاد چنین همکاریهایی کار میکنند مشتاق انجام این کار هستند.

 درباره داوران ایرانی حاضر در هیأت داوران و اینکه عکاسی و عکاسان خبری ایران را دنبال میکنند برایمان بگویید.

 من سعی میکنم کارهای عکاسان ایرانی را به همان اندازه عکاسان سراسر جهان دنبال کنم. این کار را حتی از پیش از شروع کارم در وردپرس فتو انجام دادهام. به این ترتیب با عکاسان آشنا میشوم و سعی دارم با افرادی مانند منوچهر و دیگران ارتباط برقرار کنم؛ چراکه آنها نام عکاسان جدید و استعدادهای کشف شده تازه را از طریق شبکه خود به من ارائه میدهند؛ بنابراین من همیشه به نامهای جدید دقت میکنم و اگر اثری را ببینم که مورد پسندم قرار میگیرد یا مرا تحتتأثیر قرار میدهد، چون همیشه میگویم که عکس باید قلب یا ذهن یا هردوی آنها را تحتتأثیر قرار دهد، کاملا مجذوب آن میشوم؛ ضمن اینکه بهخاطر سپردن اسامی همه دشوار است؛ بنابراین ما سعی میکنیمتا جایی که میتوانیم در کشورهای مختلف مانند ایران حاضر شویم و گفتوگوهایی مانند مصاحبه کنونی انجام دهیم. این کار برای من هم مناسب است تا بتوانم با عکاسان ایرانی ارتباط برقرار کنم. لطفا آثار خود را به مسابقات مختلف و نهتنها وردپرس فتو بفرستید تا خود را به جهان نشان دهید و با جاهای مختلف در ارتباط باشید؛ چراکه دنیای عکاسی همواره تشنه استعدادهای جدید است.

 

**

  چشمانداز آینده وردپرس فتو 

  بهنظر من درآینده شاهد چالش شگفتآوری خواهیم بود. هنگام شروع مصاحبه گفتم 3 کلمه در نام وردپرس فتو آورده شده ؛ جهان، مطبوعات و عکس. همانطور که گفته شد کلمه جهان یعنی اینکه همه جهان باید در این سازمان مدنظر قرار گیرد که قبلا هم در موردش صحبت کردیم کلمه جهان یعنی نظرات مردم مختلف سراسر جهان و اینکه ما باید در همه جای جهان حضور داشته باشیم. درباره کلمه مطبوعات؛ مطبوعات امروزه به چه معناست؟ مطبوعات بسیار تغییر کرده است و دیگر آن مطبوعات چاپی سابق نیست و در همه جا حضور دارد؛ در صفحه نمایشها و در سراسر اینترنت و... و در همین راستا هم پیش میرود. و کلمه عکس که یک تصویر بیحرکت است. درواقع لحظهای است که عکاس شکارش میکند، ولی در حقیقت عکس یعنی رسانهای که با تصاویر متحرک سروکار دارد؛ بنابراین از این نظر، عکس مفهوم خبرنگاری تصویری (عکاسی خبری) را به خبرنگاری دیداری تغییر داده که شامل دیتا ژورنالیسم، طراحی و نحوه نشان دادن تصاویر مختلف درباره موضوعات مختلف است. مدتهاست که تصاویر متحرک، چند رسانه نامیده میشود و ما میخواهیم آن را به خبررسانی دیجیتال تغییر دهیم. مسابقه چندرسانهای را باید درواقع مسابقه خبررسانی دیجیتال نامید؛ چراکه چند رسانهای نام مناسبی برای آن نیست. با این حال بهنظر من عکس همچنان یک ابزار قدرتمند است و هرگز از بین نخواهد رفت، ولی اگر ما تمرکز سازمان را تنها روی عکس نگه داریم، پیشرفتهای شگفتانگیز جدیدی که عکسها را جزئی از یک داستان خبری بزرگتر میسازد، نادیده گرفتهایم و به پیشبینی من، به سازمانی تبدیل خواهد شد که تأکید بسیاری بر تصاویر متحرک و خبرنگاری دیداری به قدر کافی و قابل مشاهده خواهد داشت. با این حال امیدوارم و همچنین انتظار دارم که عکس هم جزئی قدرتمند از سازمان ما باشد؛ چراکه بهنظر من آنقدر مردم زیادی در سراسر جهان به شکلهای گوناگون به عکاسی روی آوردهاند که تصویر ثابت جزئی قدرتمند از روزنامهنگاری دیداری در آینده خواهد بود. این اتفاق طی چند سال آینده خواهد افتاد و واقعا عالی خواهد بود.

 

ایران و عکاسان خبری ایران  

 

اکنون میتوانم ایران را از درون ببینم، میتوانم مردم ایران را بهطور شخصیتر بشناسم، با زندگی روزانهشان بیشتر آشنا شوم که این تصویری غنی و زیبا از مردم جهان و در کل مردم این کشور به ما میدهد؛ مردمی که نهتنها نگران خود و کشورشان، بلکه نگران جهان هستند. این مسئله دیدگاه شخصی من نسبت به ایران را تغییر داده و تماشای آنچه را که این کشور چه بهصورت عکس و چه بهصورت خبر به ما ارائه میدهد، برای من بیش از پیش جذاب کرده است؛ بنابراین از این مسئله خشنود هستم که درهای ایران دوباره به روی ما باز شده؛ چراکه بهنظر من کشور زیبایی است و میدانم که حتما عکاسان خوب بیشتری در میان مردم شگفتانگیز ایران حاضر هستند.

***************

 

گزارش ورد پرس فوتو کجاست؟

 

 World Press Photo بنیادی مستقل و غیرانتفاعی در هلند است که در سال 1955 توسط 5عکاس هلندی با هدف نمایش عکسهای مستند وخبری منتخب برای عکاسان سراسر جهان راهاندازی شد که با گذشت 61سال به یکی از مسابقات و بنیادهای مهم در زمینه عکس مستند و خبری تبدیل شده است. عکسهای انتخاب شده از سوی این بنیاد سالانه  4میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان دارد. این بنیاد بهدنبال گسترش فعالیتهای خود به سمت خبررسانی چندرسانهای با رویکرد ایجاد رشد و توسعه در روزنامهنگاری بصری است.

اولین دوره این مسابقه در سال 1955برگزار شد و عکسی از
 Mogens von Haven، عکاس دانمارکی که از مسابقه موتورسواری گرفته بود موفق شد بهعنوان عکس سال نخستین دوره این مسابقه برگزیده شود. عکاسان ایرانی و موضوعات مربوط به ایران در طول 61سال برگزاری این مسابقه همیشه مورد  توجه داوران این بنیاد قرار گرفتهاند. نخستین عکس برگزیده با موضوع ایران به سال 1965و به عکسی از جهانگیر زمانیان با عنوان A building collapses after a fire مربوط میشود که عکسی سیاه سفید با کادر عمودی از نمای یک ساختمان آتش گرفته و در حال تخریب است. این عکس که در آن 3 نفر در حال فرار دیده میشوند موفق شد در بخش اخبار(NEWS) رتبه دوم تک عکس را به خود اختصاص دهد.

حضور عکاسان ایرانی

در مجموع 61سال عمر این بنیاد و حضور عکاسان ایرانی از سال 1965تا 2016، رضا دقتی 3 بار در سالهای1983با موضوع افغانستان، 1986با موضوع پاکستان (بینظیربوتو) و 1995با موضوع رواندا کنگو، منوچهر دقتی در سالهای 1983و 1985با موضوع ایران و ابراهیم نوروزی با موضوع ایران در 2 سال پیاپی و در 3 بخش بیشترین برگزیدگان ایرانی این مسابقه بودند.

جهانگیر زمانیان (1965)، جهانگیر رزمی (1979)، آلفرد یعقوبزاده (1985)، محمد فرنود (1990)، سیفالله صمدیان (1990)، عطا طاهرکناره (2003)، مجید سعیدی (2013) با موضوع اسیدپاشی در افغانستان، امیر پورمند (2014)، آرش خاموشی (2015)، فاطمه بهبودی (2015) و زهره صابری (2016) از برگزیدگان این رویداد بزرگ عکاسی مطبوعاتی بودهاند. همچنین عکسی از مراسم اعدام در شهر همدان در سال 1983برنده سوم بخش Spot News شد که نامی از عکاس آن به چشم نمیخورد. در میان داوران این مسابقه بینالمللی نیز عکاسان ایرانی چون آلفرد یعقوبزاده (1992 و 2004)، رضا دقتی (1997 و 2003)، منوچهر دقتی (2012) و نیوشا توکلیان (2013) حضور داشته‌‌اند. بررسی عکسهای برگزیده طی سالهای اخیر و علاقهمندی عکاسان ایرانی به شرکت در این مسابقه و همچنین آثار عکاسان خارجی که با موضوع ایران بهخصوص طی سالیان اخیر موفق به کسب عناوینی از این بنیاد شدهاند، موجب شد تا مصاحبهای با مدیر این مؤسسه لارس بوارینگ انجام شود.

امیر نریمانی ////

کلیدواژه‌ها عكاسي خبري عكاس عكاسي