چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

سرویس : دریافتی

عکاس :president.ir

آژانس عکس همشهری

سفر دکتر روحانی به ارمنستان

رییس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به دعوت رسمی رییس جمهوری ارمنستان و در صدر هیاتی عالی رتبه از مقامات کشورمان وارد ایروان شد و در فرودگاه بین المللی زوارتنوتس از سوی "سرژ سرکیسیان" رییس جمهوری این کشور مورد استقبال قرار گرفت.