جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :عقیل مهقانی / گلستان

آژانس عکس همشهری

یک روز با کارگران معدن ذغال سنگ البرز 

مشقت کار در سیاهی چهره هاشان هویداست، چهره هایی سیاه با لبخند شیرین که برای چرخاندن چرخ صنعت کشور تلاش می کنند. چگونه می توان غبار سیاه ذغال سنگ را از چهره های سپید و دلهای عاشق زدود؟