دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

سرویس : اقتصادی

عکاس :علیرضا تقوی

آژانس عکس همشهری

خرید شب یلدا در بازار تجریش

در آستانه شب یلدا بازار تجریش امسال نیز مانند هر سال شاهد جنب و جوش مردم برای خرید شب یلدا است.