دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :طیبه نصرالهی / مازندران

آژانس عکس همشهری

تالاب سرخرود

تالاب بسیار زیبای سرخرود با وسعت ۶۰ هکتار از جمله جاذبه های گردشگری شهرستان محمودآباد و جزئی از سرمایه های زیست محیطی منطقه به حساب می آید. این تالاب چندین سال است که میزبان پرندگان مهاجر مناطق سردسیر است که برای گذراندن زمستانی گرم به این منطقه مهاجرت می کنند. اکثر این پرندگان قو هستند و از منطقه سیبری با گذشتن از مسیری ۵ هزار کیلومتری به این تالاب می آیند.