یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :فرشته اصلاحی/ قشم

آژانس عکس همشهری

دره ستارگان

در شمال روستای برکه خلف واقع در جزیره ی قشم، پدیده ای کم نظیر واقع شده که بومی ها به آن استاله کفته می گویند. این پدیده بر اثر سایش و فرسایشی است که آب های سطحی و رگبارها و تند باد ها ایجاد کرده اند و آنچه مبرهن است با توجه به سست بودن جنس تپه ها و لایه ها به مرور با هر اتفاق جوی قسمتی از این پدیده ی کم نظیر دچار فرسایش شده و شاید در آینده اثری ازین دره ی زیبا باقی نماند.

وزش بادها در لابلای حفره های بوجود آمده در این منطقه باعث ایجاد اصوات وهم انگیزی می شود که به موجب آن بومی هایی که این پدیده ی زمین شناسی را بر اثر افتادن ستاره ای در این دره می دانند، معتقدند، شب ها ارواح و جنیان در اینجا حضور داشته و خود شب ها وارد این منطقه نمی شوند.