یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :محمد جواد راغبیان / یزد

آژانس عکس همشهری

بافت فرسوده نخستین شهر خشتی جهان

محدوده شناسایی شده بافت قدیمی یزد به عنوان نخستین شهر خشتی جهان شامل ۲۱۶۶ هکتار از محدوده‌ی شهر است که ۲۱۰۰ هکتار آن را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد.