چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

بافت ۳۱۳ کلاه برای مدافعین حرم

طرح نذر جهادی ، رج به رج تا آسمان ، بافت ۳۱۳ کلاه برای مدافعین حرم به ابتکار سرای محله ولی آباد شهرداری منطقه ۲۰ شهر ری در حال اجر اء است خانواده ها با مراجعه و دریافت وسایل و کاموا در منزل بافندگی نموده و سپس آن را به سرای محله علی آباد تحویل می دهند.