چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :فرشته اصلاحی / سیستان و بلوچستان

آژانس عکس همشهری

محرومیت روستاهای توتان از آب شرب بهداشتی

دهستان توتان از توابع بخش بنت در سیستان و بلوچستان شامل تعداد زیادی روستا می‌باشد که به واسطه دورافتاده بودن گویا به فراموشی سپرده شده است. اهالی این مناطق با کم آبی و محرومیت از آب شرب بهداشتی دست و پنجه نرم می کنند.

 برخی ازین ها برای تامین آب از چشمه ها و رودخانه و چاه و قنات استفاده می کنند و این درحالیست که در فصول خشکسالی همان قطرات اندک آب چشمه ها نیز تحلیل می رود. آب اینجا گوهر کمیابی ست که با مشقت و طی مسیر های طولانی به دست می آید. اهالی روستای کناردر برای رسیدن به چشمه کیلومترها را با پاهای آماسیده طی کرده و از سنگلاخ ها می گذرند. اهالی ریکو اما آب را در اتاقکی سیمانی بی هیچ سرپوشی ذخیره کرده اند. اینجا تشنگی چنان اسیرتان می کند که نمی توان دست مهربانی را که آبی از ظرفی جلبک نشسته تعارف می کند پس زد.