چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

سرویس : ورزشی

عکاس :فرشاد عباسی

آژانس عکس همشهری

جشن تولد بهداد سلیمی در جمع داروسازان

نشست بررسی روند درمانی بهداد سلیمی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. سهراب کیهانی پزشک جراح، امین نوروزی فیزیوتراپ، علی مرادی و داود باقری رییس و نایب رییس فدراسیون، علامرضا شعبانی بهار معاون همگانی وزارت ورزش، علامرضا نوروزی رییس فدراسیون پزشکی و حسین توکلی در این نشست حصور داشتند. در پایان این نشست و از انجا که امروز(چهارشنبه) سالروز تولد بهداد سلیمی نیز هست، دانشجویان دانشکده داروسازی با اوردن کیک جشن تولدی را برای سلیمی گرفتند.