دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :فرشته اصلاحی / البرز

آژانس عكس همشهری

خشک شدن تالاب صالحیه

تالاب صالحیه که وسعت آن در حوزه استحفاظی شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز با احتساب اراضی باتلاقی پیرامون آن بیش از ۱۰ هزار هکتار بوده و قسمتی از آن نیز در استان قزوین واقع شده است، محل استراحت بسیاری از پرندگان مهاجر می باشد. این تالاب که در فروردین ماه با تزریق بخشی از آب رودخانه کردان احیا شده بود، اکنون دوباره اسیر خشکسالی شده است.