پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :مصطفی گرمان / مازندران

آژانس عکس همشهری

صید ماهی در میانکاله

با شروع فصل صید در دریای خزر صیادان ترکمن پرتلاش میانکاله پس از پشت سر گذاشتن سرمای بی سابقه ی چند سال اخیر در مازندران، بعد از دو هفته اولین صید خود را شروع کردند و آماده عرضه آن به بازار مصرف هستند.