شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

سرویس : بین الملل

عکاس :AFP

آژانس عکس همشهری

فیدل کاسترو درگذشت

فیدل کاسترو، رئیس جمهور پیشین کوبا و رهبر انقلاب این کشور درگذشت. به گزارش تلویزیون دولتی کوبا به نقل از رائول کاسترو ، برادر فیدل کاسترو و رئیس‌جمهور کوبا ، رهبر انقلاب کمونیستی کوبا در سن ۹۰ سالگی فوت کرد. دلیل مرگ او کهولت سن و مسائل مربوط به پیری عنوان شده‌است. فیدل کاسترو مدت نیم قرن پیش از تحویل قدرت به برادرش در سال ۲۰۰۸، رهبر کوبا بود.