چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :فرشته اصلاحی / ماسال

آژانس عکس همشهری

زمستان در پاییز ارتفاعات ماسال

بارش برف پاییزی در ارتفاعات ماسال حال و هوای این منطقه را زمستانی کرده است.