چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵

سرویس : مستند

عکاس :فرشته اصلاحی

آژانس عکس همشهری

پاکسازی لنج ناخدا افراز

لنج های صیادی بندر چابهار ماه های زیادی را در آب های آزاد صرف می کنند. آن ها معمولا برای صید به مناطق دوردستی چون سومالی رفته و به مدت یک تا سه ماه به صید می پردازند. ناخدا موسی افراز پیر قهار و ماهرترین صیاد گوش ماهی در بندر چابهار است. هر بار پس از بازگشت از سومالی، ملوانان، به دستور ناخدا لنج او را لایروبی کرده و آماده ی صید دوباره می کنند. پاکسازی لنج با مخلوط روغن شتر و آهک صورت می گیرد. ناخدا افراز چنان به آماده سازی لنجش حساس است که تمام ساعات پاکسازی، در کنار ملوانان مانده و آن ها را زیر نظر میگیرد که مبادا در کارشان کوتاهی کنند.