دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :گروهی

آژانس عکس همشهری

ماه در نزدیکترین فاصله با زمین

بزرگترین و درخشان ترین ماه کامل امسال، امشب و درحالی که این همسایه آسمانی ما از نزدیکترین مدار زمین عبور می کرد در نقاط مختلف ایران و جهان قابل مشاهده بود.

کلیدواژه‌ها ماه كرج اصفهان تهران