شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :فرشته اصلاحی / سیستان و بلوچستان

آژانس عکس همشهری

خشکسالی هامون

دریاچه هامون روزگاری سومین دریاچه بزرگ ایران بود، متشکل از سه بخش هامون صابری، هامون پوزک و هامون هیرمند که در فصول بارانی پیوند این سه دریاچه با هم دریاچه بزرگ هامون را می ساخت. اکنون بیش از ۱۵ سال است که خشکسالی اثری از دریاچه باقی نگذاشته است.

به جز قسمت اعظم هامون صابری که در مرزهای افغانستان است، تنها نشان حیات هامون ایران را میتوان در بخش هایی از هامون هیرمند مشاهده کرد. با وجود جاری شدن سیلاب از افغانستان به هیرمند خشکسالی پانزده ساله چنان بستر هامون را تشنه کرده که همچنان نبض هامون هیرمند رو به توقف است و هر آن بیم آن میرود که تنها بارقه ی حیات این دریاچه نیز به بیابان بدل شود. چندین سال است که قسمت اعظمی از دریاچه به بیابان بدل و قسمتی دیگر چراگاه چهارپایان شده است. حجم دریاچه روز به روز تحلیل میرود و این موجب مشکلات محیط زیستی فراوانی برای اهالی سیستان و بلوچستان شده است. اکنون مدت هاست که دیگر حتا در نقشه های گوگل نیز اثری از هامون دیده نمی شود و میرسد که به زودی هامون تنها بدل به خاطره ای شود.